ÖN SEÇİCİLER KURULU

Henüz belirlenmedi…

DÜZENLEME KURULU

Laden Aşçıoğlu Çelikcan – Forum Mersin AVM
Cezmi Yılmaz – Daraba Ajans Başkanı
Prof. Dr. Y. Gürhan Topçu – Mersin Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü
Yrd. Doç. Hakan Erkılıç – Mersin Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü

SEÇİCİLER KURULU

Henüz belirlenmedi…